Om Klubben

Klubben bildades på 70-talet och hade redan då en stor ridskoleverksamhet samt tävlingsverksamhet. I början av 90-talet flyttade klubben ner till Skänninge stall där ridskola bedrevs utomhus året runt. I mitten av 90-talet stod Ryttargården färdig med stort stall, bra ekonomilokaler samt eget ridhus och stor paddock.

Klubben har idag ca 200 medlemmar, vi har ridskola  och lite tävlingsverksamhet på klubb-, lokal och regional nivå.

Vimmerbyortens Ryttarförening är en ideell förening, med samma kommunala och statliga stöd som andra föreningar i kommunen. 

Medlemsförsäkring
Du som ärmedlem i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet ärolycksfallsförsäkrad i Folksam.
Läs mer om olycksfallsförsäkringen på www.folksam.se

Medlemsuppdrag
I medlemskapet ingår att man deltar i de aktiviteter som föreningen tar på sig för att klara ekonomin. Det kan vara uppdrag för Vimmerby Kommun eller andra företag, ponnyridning, försäljningar o.s.v 


Föreningens Värdegrund
Alla ska känna sig välkomna till Ryttargården. Vi hälsar alltid på varandra. 
Vi hjälps åt och stöttar den som behöver hjälp.
Vi visar respekt och medkänsla för människor och djur.
Mobbing, våld och droger tolereras inte och ska motarbetas aktivt.

 Virf:s stadgar, klicka på texten så får du upp dokumentet.

 

Schema för städning i Källängsparken 2018. Obs, du byter själv om du inte kan ta ditt pass.