Om Klubben

Klubben bildades på 70-talet och hade redan då en stor ridskoleverksamhet samt tävlingsverksamhet. I början av 90-talet flyttade klubben ner till Skänninge stall där ridskola bedrevs utomhus året runt. I mitten av 90-talet stod Ryttargården färdig med stort stall, bra ekonomilokaler samt eget ridhus och stor paddock.

Klubben har idag ca 200 medlemmar, vi har ridskola sex dagar /vecka och lite tävlingsverksamhet på klubb-, lokal och regional nivå.

Vimmerbyortens Ryttarförening är en ideell förening, med samma kommunala och statliga stöd som andra föreningar i kommunen.

Föreningens Värdegrund
Alla ska känna sig välkomna till Ryttargården. Vi hälsar alltid på varandra. 
Vi hjälps åt och stöttar den som behöver hjälp.
Vi visar respekt och medkänsla för människor och djur.
Mobbing, våld och droger tolereras inte och ska motarbetas aktivt.

 Virf:s stadgar, klicka på texten så får du upp dokumentet.