Nyheter RSS

Klicka för att dölja fotot

PRESSMEDDELANDE

Publicerad: 2018-03-16

Vimmerbyortens Ryttarförening har återigen hamnat i ekonomiska svårigheter. Det är precis som 2015 då skatteverket hotade sätta oss i konkurs. Detta räddades då av att kommunen gav oss ett lån som amorterades bort på 3 år via sköteselbidraget. Den sista betalningen dras innevarande år.
Styrelsen har även slimmat organisationen med att ta bort en 75% tjänst, samt kostnads effektiviserat hästhållningen. Ungdomssektionen har fått fart under vingarna och är i dagsläget mycket effektiva och drar in pengar. En tävlingskommitté har bildads där flera medlemmar är väldigt engagerade. Allt detta bidrar till att nya styrelsen med nya ordförande ser positivt på utvecklingen men behöver mer stöd från kommunen, detta för att det ska finnas en anläggning även i framtiden dit barn, ungdomar och övriga hästintresserade ska kunna gå för att lära sig rida.
Föreningen har ett inplanerat möte med Vimmerby kommun där vi ska diskutera oss fram till en hållbar lösning. Anläggningen som ägs av kommunen är eftersatt och håller inte den klass som behövs för att anordna större tävlingar och arrangemang. Ryttargårdens läge gynnar inte klubben då vi vid snösmältning/hårt regnande är översvämmade nere i ”gropen”, utebanan står ofta under vatten. Ridvägarna i närområdet är igenvuxna.
”Jag hoppas att kommunen kan hjälpa oss , verksamheten betyder väldigt mycket för de många flickor och pojkar som rider här varje vecka” säger Sara Gustavsson, ny ordförande i föreningen, som hoppas återkomma med mer information efter mötet den 21 mars.